Verdediging proefschrift ‘A Populist Zeitgeist?’

ProefschriftGevestigde politieke partijen zijn in de loop der jaren niet populistischer geworden. Bovendien zijn populistische partijen na hun verkiezingssuccessen juist minder populistisch geworden. Er is dan ook geen sprake van een populistische ‘tijdgeest’ in West-Europa. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit mijn proefschrift dat ik op 21 maart verdedig aan de Universiteit van Amsterdam.

De laatste decennia zijn populistische partijen electoraal succesvol geweest in West-Europa. Hoewel er al onderzoek gedaan is naar de oorzaken van de opkomst van deze partijen, is er nog maar weinig bekend over de gevolgen van hun electorale successen.

Ik onderzocht of er sprake is van een populistische ‘tijdgeest’ in West-Europa en toon aan dat dit niet het geval is. Het populisme manifesteert zich in pieken en dalen. Er is echter geen stijgende lijn waarneembaar.

Voor mijn onderzoek deed ik een grootschalige kwalitatieve inhoudsanalyse van verkiezingsprogramma’s en opinieartikelen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk tussen 1988 en 2008. Ik bekeek in welke mate de verkiezingsprogramma’s van zowel populistische als gevestigde politieke partijen populistisch zijn, en of ze met de jaren populistischer zijn geworden.

Tevens onderzocht ik of opinieartikelen in kranten (hoofdredactionele commentaren, ingezonden stukken, columns en brieven) populistischer zijn geworden. Ik koppelde deze gegevens aan bestaande data over politieke partijen en publieke opinie.

Promotiegegevens
M. Rooduijn: A Populist Zeitgeist? The Impact of Populism on Parties, Media and the Public in Western Europe. Promotor is prof. dr. W. van der Brug. Co-promotor is dr. S.L. de Lange.

Datum en tijd
De promotieplechtigheid vindt op 21 maart om 10.00 uur plaats in de Agnietenkapel van de UvA.

Categorie: Nederlands Publicaties Wetenschappelijk

Gepubliceerd: Friday, March 8th, 2013

Reacties niet toegestaan.

© 2013 Matthijs RooduijnContact • Driven by WordPress • Design by Tim de Gier • Hosting by OxilionTypekit colofon • Etc